0

kosik kosik

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov 

Vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle platných právnych predpisov Vám chceme poskytnúť informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, nakoľko Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Ochranu Vašich osobných údajov realizujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov") a Európskou legislatívou. 

Účel spracúvania:

Naša spoločnosť JUMP Park Senica, s. r. o. so sídlom Michalská 14, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 5298300,. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 144891/B ako prevádzkovateľ jump parku Senica spracováva nasledujúce osobné údaje návštevníkov pri registrácii, registrácii v rezervačnom systéme www.jumpparksenica.sk  a pri zakúpení 
online vstupenky: 
- meno a priezvisko, príp. obchodné meno 
- adresa 
- e-mail 
- telefónne číslo.

Súhlas sa vyžaduje za účelom vedenia nevyhnutnej evidencie o návštevníkoch jump parku Senica v súvislosti s využívaním služieb, vedenia kamerového a monitorovacieho systému, za účelom uskutočňovania rezervácií a ich zmien, za účelom zlepšovania funkčnosti stránky www.jumpparksenica.sk, vyhodnocovania štatistík, tvorby reklamných publik na reklamných platformách, zasielania informácií v súvislosti s aktuálnymi tematickými akciami (priamy marketing), za účelom uzavretia zmluvného vzťahu, akým je predaj služieb poskytovaných našou spoločnosťou prostredníctvom stránky www.jumpparksenica.sk, vedenie účtovnej agendy v zmysle zákona o účtovníctve, či iných súvisiacich zákonov, spracovania žiadostí alebo požiadaviek, vytvorenia fotografií a videí za účelom propagácie, vybavovanie reklamácií a sťažností a správy registratúry na základe zákona. 

Získanie osobných údajov a ich prenos: 

Osobné údaje získavame priamo od Vás. Vaše osobné údaje spracovávame za podmienky, že vyjadríte súhlas pri registrácii do rezervačného systému na stránke www.jumpparksenica.sk pri vstupe do jump parku Senica. Váš súhlas je dobrovoľný, jeho odmietnutie Vám však neumožní sa registrovať do rezervačného systému a vstupu do jump parku Senica.  
Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU. 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

Použitie súborov “Cookies 

V zmysle § 55 ods.5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov naša spoločnosť používa cookies. Podrobnosti ohľadne možnosti zmeny nastavenia prehliadača užívateľa sú uvedené na webových stránkach našej spoločnosti. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia užívateľa. Naša spoločnosť používa na webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webovej stránky www.jumpparksenica.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe súhlasu užívateľa.  Údaje, ktoré naša spoločnosť získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. 

webová analytika – Google Analytics 

Na našich stránkach využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“), ktorá nám slúži na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho webu za účelom skvalitnenia našich služieb a vášho online zážitku. Údaje získane pomocou technológie Google Analytics nie sú používané k osobnej identifikácii návštevníka tejto webovej stránky. Vaša IP adresa je pri vašej návšteve anonymizovaná (skrátená o posledné tri čísla). Tieto údaje sú uložené v prostredí Google Analytics po dobu dvoch rokov. 

webová analytika – Hotjar 

Aby sme si vedeli lepšie predstaviť a pochopiť vaše správanie na našom webe a vďaka tomu prispôsobiť vzhľad a funkcionalitu nášho webu, využívame službu Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd, Level 2 (St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000 Malta). Vďaka tejto službe vieme zistiť koľko času strávite na ktorej stránke, na ktoré tlačidla ste sa rozhodli kliknúť, ktoré naopak obchádzate. Služba Hotjar využíva Cookies a získava údaje ako: anonymizovaná IP adresa (skrátená o posledné tri čísla),typ zariadenia, veľkosť obrazovky, použitý prehliadač a jazyk v ňom nastavený, krajinu z ktorej sa pripájate. Identifikácia vašej osoby nami alebo poskytovateľom služby Hotjar nie je možná. Tieto údaje sú uchovávané do doby pokiaľ ich nezmažeme, maximálne však po dobu 30 dní. Ak si neželáte, aby sme vďaka vašej návšteve mohli zlepšiť prostredie našej webstránky, môžete zakázať službe Hotjar zaznamenávať vašu návštevu tu

Doplnky sociálnej siete Facebook 

Ak ste nám udelili súhlas na spracovávanie osobných údajov prostredníctvom technológii ako napr. nadviaže váš prehľadávač priame spojenie so serverom Facebook. Informácie z doplnkov sa prenesú zo servera Facebook priamo do vášho prehľadávača a ďalej na príslušnú webovú stránku. Na informácie, ktoré služby Facebook a Google prenášajú pomocou týchto doplnkov, nemáme žiadny vplyv. 

Vstavané doplnky odosielajú na servery Facebook alebo Google informácie, ktoré vyvolala príslušná stránka našej webovej prezentácie. Ak ste prihlásení k týmto službám, môže vás poskytovateľ pri návšteve stránky prihlásiť k vášmu používateľskému kontu. Pri interakcii s doplnkom, napríklad pri stlačení tlačidla alebo zverejnení komentára, sa príslušná informácia odošle priamo z vášho prehľadávača na server Facebook, kde sa uloží. Ak nie ste členom siete Facebook, môže aj tak nastať situácia, že sa príslušný prevádzkovateľ dozvie vašu IP adresu a uloží ju. Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu získavania osobných údajov a ďalšieho spracovania a použitia osobných údajov nájdete na webových stránkach Facebook. Nájdete tu aj príslušné informácie týkajúce sa vašich práv a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov. Upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytovateľov:  http://sk-sk.facebook.com/about/privacy/ 

Ak ste členom siete Facebook a nechcete, aby prevádzkovateľ pomocou našej webovej prezentácie zbieral údaje a prepojoval ich s údajmi vášho konta, musíte sa pred návštevou našej webovej prezentácie od servera Facebook alebo odhlásiť, alebo nastaviť zaškrtávacie políčko Marketing v Zozname cookies za neodškrtnuté. 

Právny základ pre spracovanie osobných údajov a doba ich uchovávania: 

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby.  V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.  

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a to po dobu piatich rokov, resp. do doby, kým nie je Vaše konto v rezervačnom systéme vymazané na Vašu žiadosť alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania, resp. pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. 

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú: 

naši zmluvní partneri, ktorí spracovávajú osobné údaje v našom mene, 
kuriérske a prepravné služby, 
poskytovatelia IT služieb, 
telekomunikační operátori 
účtovná kancelária, audítori, právnici 
firma zoberajúca sa BOZP a PO 

Poučenie o právach dotknutej osoby 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba: 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu gdpr@jump-park.sk

Právo odvolať súhlas s poskytnutím osobných údajov 

Súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Po písomnom doručení oznámenia (na e-mail: gdpr@jump-park.sk.) o odvolaní súhlasu, budú Vaše údaje z databázy (uviesť názov) vymazané a ďalej ich už nebudeme spracovávať. Ukončenie spracovania osobných údajov nemá však vplyv na činnosti, ktorých predmetom je archivácia vyplývajúca z ďalších legislatívnych požiadaviek (zákon o účtovníctve, atď.). 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom senica@jump-park.sk

Nakúpte teraz, ušetrite 10% a po otvorení uplatnite kedykoľvek chcete.

 

Ihneď ako sa uvoľnia opatrenia vás radi privítame aj v našich priestoroch.
Predpokladaný termín otvorenia je začiatkom leta.

Objednajte si vopred permanentku, alebo venujte darčekovú poukážku a získate tak 10% zľavu, prostredníctvom kupónu: jump dopredu.

Chcem nakúpiť so zľavou

Informácia o prevádzke

 

Odo dňa 22.11.2021 zatvárame na dobu neurčitú z dôvodu aktuálnych pandemických opatrení. O zmenách vás budeme informovať.